EN

ÜRÜNLERİMİZ

Transformatör, Projektör, Şebeke ve Enerji Nakil Hattı Beton Direkleri

1 - TS EN 12843 standardına uygun olarak üretilen Santrifüj Betonarme Direkler üzerine, ürünün ilgili direktiflere göre üretildiğini ve kontrol edildiğini gösteren “CE” uygunluk işareti konulmaktadır.

2 - Direklerde boy ve tip beraber gösterilir. Örneğin; “12/4” beton direği, 12 m boyunda ve 4 tipinde olduğunu gösterir. Direk tipi, 100 ile çarpılarak direğin tepe kuvveti bulunur. “12/4” direkte tepe kuvveti 400 kg’ dır.

3 - Direk tepe kuvvetleri her yönde aynıdır.

4 - Direk tepe kuvveti, direğin tepesinden 25 cm aşağıya direk eksenine dik olarak uygulanan kuvvettir. Tepe kuvveti, direk üzerinde yazılı olan ve yukarıda belirtildiği gibi uygulandığında direğin emniyetle taşıması gereken kuvvettir.

5 - Kırılma tepe kuvveti; direğin tepesinden 25 cm aşağıya direk eksenine dik uygulandığında, direği yük taşıyamayacak hale getiren kuvvettir.

6 - Emniyet katsayısı; kırılma tepe kuvvetinin, tepe kuvvetine oranıdır. Bu oran, standart torsiyonlu direklerde 2,00, Enerji Nakil Hattı direklerinde 2,21 değerinden büyük olmalıdır.

8 - Direklerde kalınlaşma 1 m’ de 15 mm’ dir. Tepeden 540 mm çapa kadar kalınlasma devam eder. Bu çapa ulaşıldığında tabana kadar silindirik olarak devam eder.

9 - Direk temel boyutları, temel seçim cetvelinde verilmiştir.

10 - Listede verilenlerden daha büyük tepe kuvveti gereken durumlarda çift direk kullanılır. Çift direk aynı tip iki direğin muflarla birbirine bağlanmış şeklidir. Çift direğin tepe kuvveti, tek direğin tepe kuvvetinin bir yönde 2, diğer yönde 4 veya 7 katıdır. Muflar arası maksimum mesafe 3 m’dir.

11 - Şehir şebekelerinde kullanılan trafo direğinin boyu normal olarak 13 m’ dir. En küçük tip 13 / 10’dur.

12 - Trafo direklerinin temelleri, direk boy ve tipine bağlı olarak, temel seçim cetvelinden bakılarak tespit edilir.


TEKNİK BİLGİLER

SBA Direk Tepe Çapları (MM) SBA Direk Dip Çapları (MM) SBA Direk Ağırlıkları (KG) O.G. Topraklama ve Detayları Müşterek Direkler Tek Direkler (EMN. KAT 2,00) İçin Temel Seçim Cetveli Tek Direkler (EMN. KAT: 2,21) İçin Temel Seçim Cetveli Çift Direkler (EMN. KAT 2,21) İçin Dikdörtgen Blok Temel Seçim Cetveli Çift Direkler (EMN. KAT:2,21) İçin Temel Seçim Cetveli Temellerin Toplu Karakteristikleri (Normal Zeminler İçin) Blok Temel Detayı Kademel Temellerin Kullanım Şekilleri Projektör Direği Trafo Direği Trafo Platformu