EN

SAYFALAR

Betonarme direk yapımında kullanılan malzemeler

1- Çimento

 

Üretimde CEM I 52,5R Yüksek erken dayanım sınıflı Portland çimento kullanılmaktadır. Dökme olarak alınan çimento, beton santralimizin silolarında depolanarak korunmaktadır. Analiz sertifikasıyla gelen her parti, TS EN 197-1 ‘e göre belirlenen spesifikasyonlarımızın kabul kriterlerine uygunluğu sonucu kabul edilmektedir.

 

2- Beton Agrega

 

Kırmataş ocaklarından elde edilen beton agrega üretimimizde;

0-4   mm,

4-8   mm,

8-16 mm   tane sınıflı olarak kullanılmaktadır.

 

Her gelen parti, belirlenen yöntemler sonucu laboratuvarımızda deneyleri yapılarak kabul sınırları içindeyse kabul edilmektedir. TS 706 EN 12620 standardına göre olması gereken özellikler, laboratuvarımızda periyodik plan çerçevesinde yapılan deneylerle sürekli doğrulanmaktadır. Ayrıca bu deneylerle üretimde kullanılacak beton reçetesi oluşturulmakta  ve sürekliliği sağlanmaktadır.

 

Bu deneyler;

Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini  (TS EN 933-1)  sonucu Gronülometrik birleşim eğrisinin belirlenmesi,

Birim Ağırlıklarının Tayini (TS 3529),

İnce Madde Oranı Tayini (TS EN 933-10),

Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini (TS EN 1097-6),

Yüzey Nemi Oranının Tayini (TS 3523)

 

3- Demir

 

Beton direk armatür oluşturulmasında direğin boyuna nervürlü demirler ve enine iskeleti oluşturan halka demirlerde de kangal düz demirler kullanılmaktadır.

Analiz sertifikasıyla birlikte gelen her parti, TS 708 ‘e uygun belirlenen spesifikasyonlarımızdaki kabul sınırlarına göre kabul edilmektedir. Kapalı alanlarımızda stoklanarak korunmaktadır.

 

 

BETON

 

1- Taze beton

 

TS 802 ve TS EN 206-1 standartlarına göre hesaplanarak oluşturulan beton reçetesi, Laboratuvarımızda yapılan beton karışım denemeleri sonucunda elde edilen dayanımlar istenen beton sınıfının doğrulanmasından sonra üretimde kullanılmasına izin verilmektedir. Kalite Planlarında belirtilen sıklıkta;

 

Taze Beton Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu İle)    (TS EN 12350-2)

Taze Betonda Birim Ağırlık Tayini  (TS EN 12350-6) 

 

deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca üretimden 1 gün, 7 gün ve 28 gün sonunda istenen beton sınıfının basınç dayanımının doğrulanması için 15x15x15 cm boyutunda taze beton numuneleri alınmaktadır.

 

1 gün sonunda kırılacak numuneye üretimle aynı şartlar altında buhar kürü uygulanmaktadır.  Verilen buhar kürü 70 oC ‘yi geçmemektedir.

7 ve 28 günlük numunelerde TS EN 12390-2 ‘e uygun  ısı kontrollü 20 oC ( + 2 oC) su havuzlarında kırılacağı güne kadar bekletilmektedir.

 

1- Sertleşmiş Beton

 

Kırılma günü gelen beton numuneler, TS EN 12390-3 standardına uygun olarak periyodik kalibrasyonu  yapılmış hidrolik beton presimizde kırılmaktadır. Bulunan dayanım sonuçları ile istenen beton sınıfı doğrulanmaktadır.

 

Üretilen betonarme direk ve traversler (bitmiş ürünler); Güneşin aşırı derecede etkin olduğu yaz aylarında, stok alanlarında  sevk edileceği güne kadar betonun korunması(2)  amacıyla sulanmaktadır.

 

 

ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU   (ASR)

 

ASR genellikle çimentodan kaynaklanan alkali oksitlerle (Na2O,K2O) reaktif silika formları içeren agregalar arasında oluşan, betonda genleşme etkisi yaratan kimyasal bir reaksiyondur. Bu reaksiyon oluşumunda, betonun yapımından sonraki birkaç yıl içinde şiddetli çatlaklar görülmektedir.

 

Çatlakların nedeni reaksiyon sonucu genleşen alkali-silikat-hidrate jelinin oluşumudur. Bu jel, çimento hamurundan su emerek şişer ve mikro çatlaklara yayılır. Buralarda da su emerek büyüyen jel oluşumları çatlakları büyütüp, özellikle agrega çimento ara yüzey bağını zedeleyerek betonun parçalanmasına yol açar.

 

ASR ‘nin oluşumunu önlemek için; çimentonun Toplam Alkali değerinin kontrol altında tutulması ve kullanılan agreganın Alkali Reaktivitesi  TS 2517 ‘ye uygun  zararsız (I. Bölgede) olması gerekmektedir.